Pallet Racks

托盘转盘

     适用于重型产品生产线转弯处运输用其结构由上部输送部分与下部旋转部分组成,旋转角度可达90°-180°,

可在改变运行方向的同时保持托盘自身方向不变。适用于重型产品生产线转弯处运输用,可按需订制。                           image.pngimage.png


优势特点:1. 模块化设计

2. 运维方便 技术成熟

3. 订制化生产 电动控制

4. 效率高 链式/滚筒式(可选 )